Vložkování komínů

 
 
 
 

Vložkování komínů, Pardubice, Hradec Králové, Chrudim, Čáslav

 
 
Důležitá je bezpečnost Vašeho bydlení. Komín je důležitou součástí domu a bývá označován jako tzv. "plíce domu". V případě, že komínový průduch neodpovídá platným předpisům, je nutná přestavba. Většinou není nutná stavba úplně nového komínu, ale postačí kvalitní rekonstrukce toho starého. Rekonstrukce komínu bývá méně finančně náročná než výstavba nového komínu a zároveň se svými vlastnostmi se vyrovná komínu novému. Součástí rekonstrukce je frézování a vložkování komínu s pomocí moderních a bezpečných materiálů.

Kvalitní a bezpečné komínové vložky zajišťují:
  • dobrý tah při použití kteréhokoliv paliva,
  • odolnost vůči nasákavosti,
  • odolnost vůči vlhkosti,
  • čisté ovzduší bez zápachu kouře ve domě,
  • bezpečné připojení moderního spotřebiče.
 
 
 
Střechy Nohejl, Vložkování komínů, Pardubice, Hradec Králové, Chrudim, Čáslav