Čištění spalinové cesty

 
 
 
 

Čištění spalinové cesty, Pardubice, Hradec Králové, Chrudim, Čáslav

 
 
Doporučujeme provádět pravidelné revize 1x - 6x za rok, podle typu paliva a stavu komína. Pokud je například komín vyvložkován, je četnost pravidelných revizí nižší než u nevyvložkovaného komína.

Dle vyhlášky č.111/1981 Sb., je nařízeno provádět revize komínu v topné sezóně každé tři měsíce. Revize musí realizovat specializovaná kominická firma, která používá kominickou inspekční kameru, endoskop, nebo jiné zařízení, které dokáže zkontrolovat celý komín.
 
 
 
Střechy Nohejl, Čištění spalinové cesty, Pardubice, Hradec Králové, Chrudim, Čáslav